Bygga en egen pool?

Vi har mer än 18 års kunskap och erfarenhet i branschen av att bygga pooler.


Våra poolsystem

Vi använder två olika system för våra poolbyggen, isolerade betongelement eller LECA-block. Vår erfarenhet är att du får en swimmingpool med längre livslängd och som är tålig mot sättningar i mark. Spa & Poolshopen skräddarsyr lösningen efter dina behov och önskemål.


Murad pool med fiberarmerad betong

GRUND

Poolgrunden består av 100 mm cellplast samt 100 mm isolering. Om ni har allt för högt grundvatten är murad pool med LECA-block ett bättre alternativ. Detta kan du läsa mer om längre ner på denna sida.

VÄGG

I poolväggen ingår 300 mm tjock väggblock i cellplast med ett ytskikt av fiberarmerad betong på ut- och insidan, samt armering. Invändig poolhöjd är alltid 1500 mm. Hela poolen, inkl. eventuell trappa, täckes med liner.

TRAPPA

Här kan du välja mellan glasfiberförstärkt genomfärgad acrylplast eller en cellplast som är förstärkt. Trappan har ett ytskikt av fiberarmerad betong. Som standard har trappan tre steg, där det översta trappsteget är bredare för att få en bra sittyta. Vanligast är att placera en pooltrappa längs hela gaveln. Ett annat alternativ är att göra en smalare trappa som då fälls in på kortsidan eller långsidan. 


Murad pool med LECA-block

GRUND

Poolgrunden består av 100 mm cellplast samt 100 mm isolering. Har ni högt grundvatten är detta ett bra alternativ.

VÄGG

Här bestämmer du själv måtten på din pool. Väggarna består av 250 mm tjocka lecablock som är förstärkta med bistål och har en 100 mm tjock cellplast på utsidan.

TRAPPA

Murad pool med isolerade betongelement.